:: آموزش دفاع 1 ::

 

آموزش دفاع 1

 

مهم‌ترین بخش بازی بستکبال که نادیده گرفته می‌شود دفاع است. معمولا کار دفاعی در قالب آمار نمی‌گنجد و برای ارزیابی آن از لحاظ آماری معیارهای قابل اندازه‌گیری محدودی وجود دارد؛ در حالیکه، دفاع قلمرویی وسیع‌تر از اینهاست. دفاع موفق در بازی بسکتبال یک هنر است و این دفاع است که می‌توان یک تیم را سازمان دهد یا موجب گسستگی در آن شود. دفاع پشتیبان حمله بوده تمرکز روی دفاع موجب ایجاد حمله موفق و زمینه ساز پیروزی در یک مسابقه خواهد شد.

آنچه پیرامون دفاع دربازی بسکتبال مورد تأکید قرار می‌گیرد فلسفه دفاعی تیم Defensive philosphy است. یک تیم موفق بسکتبال در هر سطحی از بازی باید معتقد به تعدادی از اصول دفاعی باشد. هر بازیکنی باید بداند که آنچه او در دفاع انجام می‌دهد به تنهایی صورت نمی‌پذیرد و هر بازیکن بخشی از یک گروه افراد است که تشکیل تیم را داده‌اند. این گروه با هم کار دفاعی را جهت خنثی کردن حمله حریف انجام می‌دهند و در موارد متعدد در طول بازی به کمک همدیگر خواهند آمد.

این ضرب‌المثل که یک زنجیر تنها به اندازه ضعیف‌ترین حلقه‌اش قدرت دارد درباره دفاع تیمی در بسکتبال مصداق دارد. قابل درک است که دینامیک بازی بسکتبال به دفاع فرصت متوقف کردن 100% حمله را نمی‌دهد ولی فعالیت گروهی دفاع مطمئناً می‌تواند مشکلات زیادی را برای حمله ایجاد کند. فلسفه دفاعی شامل اصولی است که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

- اولین قسمت بازی دفاعی، ذهنی و روانی است. بازیکن دفاعی باید کاملاً متمرکز بوده میل به متوقف کردن حریف داشته باشد. بازیکنان دفاعی باید مغرور و حیثیتی عمل کنند و در شکل تیمی نیز ارائه گر یک غرور جمعی باشند که دفاع ناموفق باعث جریمه‌دار شدن آن گردد. (Menral)

- هر بازیکن دفاعی باید در قبال توپ مسئوول و در قبال تیم خود متعهد باشد. هر بازیکنی در تیم باید از ابتکار مدافع، حمایت به عمل آورد. (Responsibiliry)

- دفاع باید همیشه عمل کننده باشد و حتی المقدور در مقام عکس العمل قرار نگیرد.

- مدافع باید جلوتر از حریف فکر کند و با مطالعه بازی حریف، آنچه را انجام خواهد داد، تخمین بزند و با پردازش ذهنی او را وادار به انجام کاری کند که خواسته مدافع باشد. این تخمین ذهنی در واقع نوعی ریسک و قمار محسوب می‌شود ولی در بسکتبال آنها که شجاع‌تر باشند پیروز خواهند شد! (Anticipation)

- مدافع باید با شناخت نقاط ضعف و قوت حریف از طریق مطالعه بازی، او را از انجام بهترین حرکات هجومی دور نگهداشته وادار به انجام حرکت دشوارتر و بازی در شرایط سخت نماید.

 

 

با تشکر   7klbasketball@gmail.com

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید