:: آموزش دفاع 2 ::

 

 آموزش دفاع 2

 مدافع باید با شناخت ازکیفیت بازی خود و حریف، قلمرو توانایی خاص خود را بشناسد و حرکات دفاعی خود را باتوجه به آن تنظیم کند. به عنوان مثال یک مدافع که فورواردی قدرتی باشد در دفاع ازیک مهاجم swing man که سریعتر بوده مهارتهای با توپ بهتری دارد دچار مشکلمی‌شود؛ بنابراین با تأکید بر دفاع فیزیکی و مزیت بزرگتر بودن از حریف او را واداربه ورود در منطقه 3 ثانیه (key zone) که قلمرو اختصاصی‌اش است می‌نماید و دفاع موفق‌تری رابه نمایش می‌گذارد.

ساختن یک سیستم دفاعی نیازمند زمان، شکیبایی، پشتکار و دیسیپلین فراوان و تعهد کامل همه بازیکنان تیم می‌باشد برای دفاع برای هدف مشخصی در نظر گرفته شود و برای رسیدن به آن تلاش کرد. تبیین این هدف نیازمند بحث‌های زیاد، مثالهای خوب، انگیزه‌های دایمی، تمرینات ویژه داخل زمین و آماده سازی جسمانی خوب می‌باشد که در صورت حمایت بازیکنان و پرسنل فعال تیم قابل دسترسی خواهد بود. برای گسترش و نگهداری یک سیستم دفاعی مؤثر توسعه تکنیکهای دفاعی مورد تأکید قرار دارد و این حاصل نمی‌گردد مگر با تمرین و بالا بردن مهارتهایی چون تندی (Quickness) قدرت (strength)- چابکی (Agility)- توان (power)- و استقامت (Endurance)، که همگی از فاکتورهای آمادگی جسمانی محسوب می‌گردند. در کنار این کار کردن بر درک دینامیک بازی و یادگیری تکنسینهای دفاعی، استفاده صحیح از پاها، ساق‌ها، بازوها، جاگیری صحیح و ریباند کردن در پروسه توسعه سیستم دفاعی نقش مهمی ایفا می‌کنند.

معمولاص دفاع کمترین جزء مورد علاقه بازیکنان در جلسات تمرینی است و این به واسطه جاذبه کم آن به طور بالقوه می‌باشد. این هر یک مربی است که با تمرینات ذهنی و ایجاد انگیزش، موجبات تغییر طرز تفکر بازیکنانش را فراهم آورده با ایجاد جاذبه بیشتر در راه رسیدن به هدف دفاعی مورد نظر حرکت کند. طراحی تمرینات متنوع، مرور تکنیکهای پایه بسکتبال، تجزیه تمرینات دفاعی به تمرینات یک، دو، سه و چهار نفره و سپس تکمیل آن به تمرینات دفاعی کامل، گسترش مفاهیم کاربردی دفاع مثل کمک، منطقه مسؤولیت، ترانزیشن دفاعی، پیش‌بینی کردن، محافظت از میسر پاس، بهره‌بری استراتژیک از عمل دفاعی هم تیمی خود، switch کردن، انجام doubleteam، box out کردن. طراحی تمرینات حمله‌ای بر اساس دفاع موفق ( ریبانه دفاعی ترانزیشن دفاعی، بلاک حلقه -...) به یک تیم بسکتبال کمک می‌کند تا از نظر دفاعی سازمان یافته و قدرتمند عمل کند. بدانیم که همیشه دفاع می‌تواند حمله را ایجاد کند و فراموش نکنیم که معمولاً بهترین تیم دفاعی پیروز خواهد شد!

 

 

با تشکر   7klbasketball@gmail.com

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید